รายการทั้งหมด

บริการของเรา


ตรวจการได้ยิน และเครื่องช่วยฟั...

พร้อมให้บริการ การดูแลรักษาตรวจหู คอ จมูก โรคทางผิวหนัง ปัญหาผิวพรรณ ศัลยกรรมเสริมจมูก และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบ...

เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด

พร้อมให้บริการ การดูแลรักษาตรวจหู คอ จมูก โรคทางผิวหนัง ปัญหาผิวพรรณ ศัลยกรรมเสริมจมูก และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบ...

โบท็อกซ์

พร้อมให้บริการ การดูแลรักษาตรวจหู คอ จมูก โรคทางผิวหนัง ปัญหาผิวพรรณ ศัลยกรรมเสริมจมูก และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบ...

ฉีดวิตามินผิว

พร้อมให้บริการ การดูแลรักษาตรวจหู คอ จมูก โรคทางผิวหนัง ปัญหาผิวพรรณ ศัลยกรรมเสริมจมูก และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบ...

ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ

พร้อมให้บริการ การดูแลรักษาตรวจหู คอ จมูก โรคทางผิวหนัง ปัญหาผิวพรรณ ศัลยกรรมเสริมจมูก และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบ...

เลเซอร์

พร้อมให้บริการ การดูแลรักษาตรวจหู คอ จมูก โรคทางผิวหนัง ปัญหาผิวพรรณ ศัลยกรรมเสริมจมูก และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบ...

ทรีทเมนท์หน้า

พร้อมให้บริการ การดูแลรักษาตรวจหู คอ จมูก โรคทางผิวหนัง ปัญหาผิวพรรณ ศัลยกรรมเสริมจมูก และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบ...

เสริมจมูก

พร้อมให้บริการ การดูแลรักษาตรวจหู คอ จมูก โรคทางผิวหนัง ปัญหาผิวพรรณ ศัลยกรรมเสริมจมูก และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบ...

ปลูกผมถาวร

พร้อมให้บริการ การดูแลรักษาตรวจหู คอ จมูก โรคทางผิวหนัง ปัญหาผิวพรรณ ศัลยกรรมเสริมจมูก และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบ...

ผ่าตัดคีลอยด์ที่ใบหู

พร้อมให้บริการ การดูแลรักษาตรวจหู คอ จมูก โรคทางผิวหนัง ปัญหาผิวพรรณ ศัลยกรรมเสริมจมูก และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบ...

ผ่าตัดเย็บซ่อมใบหู

พร้อมให้บริการ การดูแลรักษาตรวจหู คอ จมูก โรคทางผิวหนัง ปัญหาผิวพรรณ ศัลยกรรมเสริมจมูก และวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ อีกทั้งเรายังมีนักกายภาพบ...

Scroll to Top